Er worden kaders geplaatst waarbinnen je moet passen, als je dat doet gaat het goed, maar val je daarbuiten dan heb je een probleem. Ondersteunende technologie zou voor iedereen beschikbaar moet zijn.

- Ruud -

Project Assistive Technology

Totstandkoming website technologische-hulpmiddelen.nl

De website technologische-hulpmiddelen.nl is ontstaan vanuit het afstudeerproject Assistive Technology van de opleiding ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Het project is opgestart in opdracht van het Centrum voor Cliëntervaringen, Ruud van Zuijlen (ervaringsdeskundige), Barbara Groot-Sluijsmans vanuit het VU Medisch Centrum en Enis Reyhan vanuit Cliëntenbelang Amsterdam. Het afstudeerproject is uitgevoerd door Michelle van Bennekom, Sarah van den Burg, Babette Duut en Pascale Kloen. 

De officiële benaming van het afstudeerproject was Assistive Technology. Assistive Technology is elk item, apparaat, softwareprogramma of productsysteem dat gebruikt wordt om de functionele mogelijkheden van personen met een beperking te vergroten, te onderhouden of te verbeteren. In dit project is onderzocht welke vormen van Assistive
Technology er zijn om de zelfstandigheid van mensen die hun handen niet (meer)
kunnen gebruiken te vergroten en hun eigen regie terug te geven.
 Vanwege de vindbaarheid en de onbekendheid van de term Assistive Technology is de naam veranderd in technologische hulpmiddelen, dit heeft geresulteerd in de website
technologische-hulpmiddelen.nl. 

Met deze website hopen wij de zoektocht naar technologische hulpmiddelen te vergemakkelijken en ons steentje bij te dragen aan een betere participatie en meer eigen regie voor mensen die hun handen niet (meer) kunnen gebruiken.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of verbeteringen voor de website, neem dan contact op via technologische-hulpmiddelen@gmail.com. 

Contact opnemen met onze samenwerkingspartners? Zie onderstaande contactgegevens.

Cliëntenbelang Amsterdam
Centrum voor Cliëntervaringen

Contact opnemen met een leverancier?

Onderstaand de contactgegevens van de leveranciers die technologische hulpmiddelen, zoals aangegeven op deze site, leveren. 

Adremo

Focal MediTech

InvaCare

Kersten Hulpmiddelen

KMD

Permobil

Quo Vadis

rdgKompagne

RTD Arnhem

StemCom